ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್

ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಖಾತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ, ಆಧುನಿಕ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯಗಳಾದ ಡಾಟಾ ಬೇಸಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಕೆಪಿಓ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಓಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ MNC ಗಳು BPOs ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸಿ ಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ

  • ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  • ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ (ಕನ್ನಡ)